Bibliography

Veeco CNT ALD customers are at the leading edge of ALD research around the world resulting in more publications than on any other commercial ALD platforms.

Optional - Enter a keyword or phrase to search for:

Author(s): Wang, Chao, Qian, Long, Xu, Wenya, Nie, Shuhong, Gu, Weibing, Zhang, Jianhui, Zhao, Jianwen, Lin, Jian, Chen, Zheng and Cui, Zheng

Published: 2013

Web link: http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2013/NR/c3nr34304a

Author(s): Liu, Jian, Banis, Mohammad N, Li, Xifei, Lushington, Andrew, Cai, Mei, Li, Ruying, Sham, Tsun-Kong and Sun, Xueliang

Published: 2013

Web link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp4063302

Author(s): Vasilopoulou, Maria, Kennou, Stella, Ladas, Spyridon, Georga, Stavroula N, Botzakaki, Martha, Skarlatos, Dimitrios, Krontiras, Christoforos A, Stathopoulos, Nikolaos A, Argitis, Panagiotis and Palilis, Leonidas C

Published: 2013

Web link: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1566119912004727

Author(s): Botzakaki, M, Kerasidou, A, Xanthopoulos, N, Skarlatos, D, Kennou, S, Ladas, S., Georga, S N and Krontiras, C A

Published: 2013

Web link: http://doi.wiley.com/10.1002/pssc.201200400

Author(s): Li, Juchuan, Xiao, Xingcheng, Cheng, Yang-Tse and Verbrugge, Mark W

Published: 2013

Web link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz4018255

Author(s): Troiano, Julianne, Jordan, David S, Hull, Chris and Geiger, Franz M

Published: 2013

Web link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp3122819

Author(s): Botzakaki, M A, Xanthopoulos, N, Makarona, E, Tsamis, C, Kennou, S, Ladas, S., Georga, S N and Krontiras, C A

Published: 2013

Web link: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167931713002189

Author(s): Trinh, Hai Dang: Lin, Yueh-Chin: Nguyen, Minh-Thuy: Nguyen, Hong Quan: Duong, Quoc-Van: Luc, Quang Ho: Wang, Shin-Yuan: Nguyen, Manh-Nghia: Yi Chang, Edward

Published: 2013

Web link: http://link.aip.org/link/APPLAB/v103/i14/p142903/s1&Agg=doi