Bibliography

Veeco CNT ALD customers are at the leading edge of ALD research around the world resulting in more publications than on any other commercial ALD platforms.

Optional - Enter a keyword or phrase to search for:

Author(s): Acero, M C, Beldarrain, O, Duch, M, Zabala, M, Gonzalez, M B and Campabadal, F

Published: 2015

Web link: http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=7087443

Author(s): Hong, Jinhua, Hu, Zhixin, Probert, Matt, Li, Kun, Lv, Danhui, Yang, Xinan, Gu, Lin, Mao, Nannan, Feng, Qingliang, Xie, Liming, Zhang, Jin, Wu, Dianzhong, Zhang, Zhiyong, Jin, Chuanhong, Ji, Wei, Zhang, Xixiang, Yuan, Jun and Zhang, Ze

Published: 2015

Web link: http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ncomms7293

Author(s): Zhong, Zhaoxiang, Xu, Zhe, Sheng, Ting, Yao, Jianfeng, Xing, Weihong and Wang, Yong

Published: 2015

Web link: http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5b06810

Author(s): Zhang, Fangyu, Shen, Qingchen, Shi, Xindong, Li, Shipu, Wang, Wanlin, Luo, Zhen, He, Gufeng, Zhang, Peng, Tao, Peng, Song, Chengyi, Zhang, Wang, Zhang, Di, Deng, Tao and Shang, Wen

Published: 2015

Web link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201404534/full

Author(s): Haider, Ali: Kizir, Seda: Ozgit-Akgun, Cagla: Goldenberg, Eda: Leghari, Shahid Ali: Okyay, Ali Kemal: Biyikli, Necmi

Published: 2015

Web link: http://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2015/tc/c5tc01735a

Author(s): Oruc, Feyza B, Ayg�n, Levent E, Donmez, Inci, Biyikli, Necmi, Okyay, Ali K and Yu, Hyun Yong

Published: 2015

Web link: http://scitation.aip.org/content/avs/journal/jvsta/33/1/10.1116/1.4892939

Author(s): Greenberg, Benjamin L, Ganguly, Shreyashi, Held, Jacob T, Kramer, Nicolaas J, Mkhoyan, K Andre, Aydil, Eray S and Kortshagen, Uwe R

Published: 2015

Web link: http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5b03600

Author(s): Giordano, Anthony J, Pulvirenti, Federico, Khan, Talha M, Fuentes-Hernandez, Canek, Moudgil, Karttikay, Delcamp, Jared H, Kippelen, Bernard, Barlow, Stephen and Marder, Seth R

Published: 2015

Web link: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/am5087648